Lapset ja puhtaustavat

Romanikulttuuriin liittyy paljon perinteitä, jotka liittyvät niin lasten kasvattamiseen kuin puhtauskäytäntöihinkin. Pyrimme seuraavaksi avaamaan lyhyesti näitä käytäntöjä.

Lapset

Romanikulttuurin lastenkasvatuksessa korostuu vanhempien kunnioittaminen, jota vaaditaan noudatettavaksi selkeästi tiukemmin kuin valtaväestön lastenkasvatusperiaatteissa. Toisaalta romanikulttuurissa arvostetaan lasten luovuutta sekä toimimista omaehtoisesti. Erityisesti romaniäidit tarjoavat lapsilleen arvostusta, lämpöä sekä läheisyyttä ja ovat erittäin tarkkoja lasten vaatetukseen sekä puhtauteen liittyvistä asioista. Tämä näkyy yleensä etenkin juhlatilaisuuksissa, joita varten romanilapset on useimmiten puettu siististi sekä silmiinpistävän kauniisti.

Kun tyttö aikuistuu, alkaa hän useimmiten käyttää perinteistä romaniasua. Romaniasun katsotaan olevan merkki siitä, että tyttö on aikuistunut ja häntä myös aletaan kohdella aikuisena, mikä tuo hänelle sekä velvollisuuksia että oikeuksia. Osa tytöistä ei halua aikuistuttuaan käyttää perinteistä romaniasua, mutta haluaa yleensä tästä huolimatta pukeutua säädylliseen asuun romanivanhusten läsnäollessa kunnoituksesta näitä kohtaan.

Naisen odottaessa lasta tästä asiasta ei puhuta silloin kun paikalla on vanhempia romaneja, koska sekä lapsen odottaminen että synnytys viittaavat seksuaalisuuteen. Itseasiassa nainen pyrkii yleensä peittelemään odotuksensa mahdollisimman pitkään, vaikka lapsi onkin romaniyhteisössä toki toivottu ja iloinen asia.
Kun lapsi on syntynyt ja tullut kotiin, muut naiset auttavat äitiä huolehtien sekä lapsesta että äidistä. Äidin ei tänä aikana tarvitse valmistaa ruokaa, vaan muut valmistavat ja tuovat sen hänelle. Äiti saa keskittyä hoitamaan vauvaa!

Puhtaus

Romanikulttuurissa sekä puhtaus että häveliäisyys ovat korostuneita arvoja, joiden noudattamiseen liittyy monia tapoja. Romanikulttuurissa puhtautta on oikeastaan kahdenlaista; sekä fyysistä puhtautta että symbolista puhtautta.
Puhtauteen liittyvien sääntöjen mukaan mitään sellaista mikä sijaitsee alhaalla maassa ei saa nostaa sellaiseen paikkaan, missä tulee olla puhdasta. Tällaisia paikkoja, joiden tulee olla puhtaita, ovat esimerkiksi pöytä sekä keittiö. Sama pätee toisin päin eli ”puhtaasta” tilasta ei saa siirtää mitään maahan. Kun valtaväestöön kuuluva henkilö vierailee romaniperheessä, hän voi kysyä perheenjäseniltä, mihin hän voi laittaa esimerkiksi vaatteensa, laukkunsa ja kenkänsä, ettei tule hämmentäneeksi perhettä täysin normien vastaisella käytöksellä.

Puhtauden merkityksen korostuminen on niin voimakas ihan konkreettisista käytännön syistä. Nämä syyt ovat seurausta romanikansan vaeltavasta luonteesta, johon liittyi aikoinaan kiinteästi eläintenkasvatus ja –hoito. Terveyssyistä oli erittäin tärkeää pitää eläintenhoito hygieenisellä tavalla erillään asumisesta, ruokailusta sekä terveydenhoidosta. Tästä syystä on ollut erittäin tärkeää tiedostaa, että sekä jalkojen että käsien kautta saattaa kulkeutua terveydelle haitallista, jopa vaarallista, likaa jos puhtaudesta huolehtimiseen ei kiinnitetä riittävää huomiota. Liikkuvassa elämäntyylissä oli erittäin tärkeää estää sairauksien tarttuminen! Tämä on yksi syy siihen, että käsien pesuun on kiinnitetty suurta huomiota! Kädet tulee pestä aamuisin sekä ennen aterioita.

Romanikulttuurissa ei ole kiellettyjä ruoka-aineita, mutta puhtauteen kiinnitetään suurta huomiota myös ruuan sekä ruokailuvälineiden suhteen. Ruokaa ja ruokailuvälineitä ei voi laittaa esimerkiksi lattialle tai istumapaikoille tai sellaisiin paikkoihin, joissa kävellään. Pöytäliinat sekä keittiön astiapyyhkeet pestään erillään muusta pyykistä. Muutoinkin pyykinpesuun liittyy omia sääntöjä. Esimerkiksi sairaan henkilön vuodevaatteet pidetään perinteisessä romaniperheessä muiden vuodevaatteista erillään, vaihdetaan usein sekä pestään keittämällä. Vakavasti sairaan sekä vastikään synnyttäneen tuoreen äidin astiat pestään perinteisesti romaniperheessä erillään muista astioista ja poistetaan käytöstä tämän jälkeen.

Kun valtaväestön edustaja vierailee romanikodissa on kohteliasta noudattaa tiettyjä tapoja, kuten käsien pesua ennen ateriaa sekä kahveja ja säädyllistä pukeutumista. Minihameeseen pukeutunut vieras saattaa tuntua isäntäperheestä hämmentävältä, varsinkin jos paikalla on romanivanhuksia. Romaniperheessä vierailtaessa on myös kohteliasta kysyä esimerkiksi mihin vierailija voi laittaa päällysvaatteensa, kenkänsä ja laukkunsa. Toivomme, että ennakkoluulot hälvenisivät puolin ja toisin romaniväestön sekä valtaväestön väliltä! Luodaan yhdessä siltaa näiden kahden kovin erilaisen väestöryhmän välille!